ยินดีต้อนรับสู่แอโกรเวลท์

  "เพื่อความสำเร็จในการลงทุนของคุณ"                                                    หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ห้องสมุด | ข้อมูล| เปิดบัญชี | เข้าระบบ| ช่วยเหลือ

 
   นายหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย                                                                                            สมาชิก ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
หน้าหลักห้องสมุด
    หน้าหลักห้องสมุด
    ก้าวแรกสู่การลงทุน
    การป้องกันความเสี่ยง
    สำหรับนักลงทุน
    การรับมอบ-ส่งมอบ
    การวิเคราะห์ปัจจัยพิ้นฐาน
    การวิเคราะห์ทางเทคนิค
    แบบทดสอบ
    คำถาม-คำตอบ
    คำศัพท์ที่ควรรู้
 
 

   

   การวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางเทคนิค  


      การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายในตลาด โดยศึกษาว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ได้ศึกษาปัจจัยที่มากระทบตลาดตามหลักอุปสงค์อุปทาน

      การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาโดยตรง โดยมีสมมติฐานว่าราคาสินค้าในปัจจุบันนั้นมีเหตุผลในตัวเองเช่น มีข้อมูลสินค้า ความคาดหวังของผู้เข้ามาซื้อขาย จิตวิทยาการซื้อขาย ปัจจัยด้านเวลา ที่จะสะท้อนถึงแนวโน้มในอนาคตของราคาสินค้าชนิดนั้นๆ โดยสนใจสาเหตุที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

      แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้เหตุผลว่า อาจเกิดสัญญาณผิดพลาดและอาจทำให้ผู้ใช้เกิด Whipsaw รูปแบบของราคาในอดีตไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เข้ามาสู่ผู้ที่ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนที่แน่นอน ดังนั้นจึงไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าปัจจัยใดมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ทำการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าในปัจจุบัน


บริษัทในเครือของ www.thaitexgroup.com   


 
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
บริษัท แอโกรเวลท์ จำกัด

30 บางนาคอมเพล็กซ์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 662-744-0888 โทรสาร 662-744-0233